Gunilla Birkestad

  

Gå direkt till Skola för beröring

 

Utbildning

Sekreterare, barnskötare, barnavårdslärare, 40 poäng pedagogik, 10 poäng socialt behandlingsarbete, reflexolog, homeopat, instruktör i spädbarnsmassage. The Radiance Technique, steg 3.

Kurser

Kognitiva utvecklingsteorier, läs- och skrivsvårigheter ur ett psykodynamiskt synsätt, 1 poäng arbetsrätt, diverse fackliga kurser och utbildningar i förhandlingsrätt och förhandlingskunskap, Psykodrama, Gestaltterapi, Aromamassage, Rosenmassage, Akvarellmålning - terapeutisk målning, ”Your inner life”: Shakti Gawain, Stockholm, ”Interspecies communication” Samantha Khury, Stockholm, Vegetabiliska oljor, Nummerology: Vanessa Lord, Hawaii. Studier i engelska, Bath.

Tidigare arbetsuppgifter

Kontorist, skötare inom mentalvården, barnskötare på Karolinska Sjukhuset, bitr föreståndare på spädbarnshem, barnavårdslärare på högstadiet. Barnavårdslärare i utbildning av barnskötare och mentalskötare. Kursledare i grundskurser, påbyggnadskurser samt kurser i social habilitering inom omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda. Lärare i två 20-poängskurser om autism på vårdhögskolan samt lärarhögskolan i Stockholm. Handledning av personal inom gruppboende och dagcenter. Handledare i barnavårdslärarutbildningen. Arbetat som vårdare inom boende och daglig verksamhet för psykiskt utvecklingsstörda. Klientmottagning.

Nuvarande arbetsuppgifter

Lärare i utbildning i Taktil Stimulering, Lärare i utbildning av lärare i Taktil Stimulering, föreläsningar, klientmottagning av såväl människor som djur, handledning, författare, produktion av videofilmer, organiseringen av utbildningarna i The Radiance Technique i Sverige.

Gunilla Birkestad masserar

  Gunilla Birkestad