Jenny i media

Är du också en förnyelsebyråkrat?

Är du också en Förnyelsebyråkrat? Jenny Birkestad vill förena alla stolta ämbetsmän i offentlig sektor som arbetar med förnyelse i någon form.

jardenberg.se

2012-02-18

Läs hela artikeln

Solnas it-chef: "Jag är en riktig förnyelsebyråkrat"

Med Facebook-uppropet Är du också en förnyelsebyråkrat? vill Solnas it-chef Jenny Birkestad, tillsammans med en grupp kollegor, förena ämbetsmän inom offentlig sektor som arbetar med förnyelse i någon form.

CIO-sweden

2012-03-01

Läs hela artikeln

Bättre e-förvaltning efterlyses

Regeringen bör ta fram en handlingsplan för myndigheternas utveckling av e-förvaltningen. Det skriver Verva i en rapport.

ST-Press

2008-11-21

Läs hela artikeln

Staten storsatsar på öppen källkod

Öppna program sparar skattepengar och minskar myndigheternas dubbelarbete. Det konstaterar Verva som vill öka användningen av öppen källkod i staten och därför inför en policy för it-upphandlingar.

Computer Sweden

2008-05-12

Läs hela artikeln

Utbildningsoffensiv för e-förvaltningen

Genom ett utbildningsprogram för chefer på myndigheterna vill Verva snabba upp införandet av e-förvaltning. Programmet startar i höst och genomförs av Verva med hjälp av revisions- och konsultbolaget Deloitte.

Computer Sweden

2008-04-29

Läs hela artikeln

De 50 mäktigaste it-kvinnorna - hela listan

35 (NY): Jenny Birkestad
Chef för Enheten för utvecklingsstöd på Verva. En av de mest drivande för 24-timmarsmyndigheten.

Computer Sweden

Läs hela artikeln

Bidrag för e-id på sajten - inte för alla

Hittills har endast 1,1 miljoner kronor delats ut av Vervas 12 miljoner för stöd till e-tjänster i offentlig förvaltning. Men andelen myndigheter och kommuner som kan söka är begränsat.

Upphandling24

Läs hela artikeln

11 miljoner kvar i potten för e-tjänster

Computer Sweden

Läs hela artikeln

E-förvaltning kan spara storkovan

Computer Sweden

Läs hela artikeln

Svenska myndigheter halkar efter på e-tjänster

Computer Sweden

2006-07-06

Läs hela artikeln

Hon räddar e-tjänsterna

Computer Sweden

Läs hela artikeln

Statskontoret risar 24-timmarsplaner

Computer Sweden

Läs hela artikeln

Välfärden kräver digitala myndigheter

– Ekvationen går inte ihop med hur den offentliga sektorn fungerar idag. Vi måste skruva upp tempot inom sektorns pågående förändringsprocesser. Det finns en enorm effektiviseringspotential bakom en ökad digitalisering och samordning av tjänster och information mellan olika organisationer. Omvandlingen till 24-timmarsmyndigheter är en förutsättning för det framtida välfärdssamhället, säger Jenny Birkestad,

Acando Magazine

2005:1

Läs hela artikeln

s 8-11

Statskontoret skapar portal för offentlig sektor

Computer Sweden

Läs hela artikeln

Statskontoret möblerar om

Computer Sweden

Läs hela artikeln

Nita får ledamot från Statskontoret

Jenny Birkestad, chef för Statskontorets enhet för elektronisk samhällsinformation, är ny ledamot i Nationellt IT-användarcentrums, Nitas, projektråd.

Computer Sweden

Läs hela artikeln