Anvisning för att byta av gummidamask till Orrskär 850 med Volvo 290 och 280 drev

 

  1. Avlägsna drevet. Avlägsna skölden. Om motorn ligger kvar i motorkassetten, se till att den stöd i aktre delen med t. ex. en talja.
  2. Ta bort den gamla damasken och ta bort den yttre ramen.
  3. Ta bort ev. gammalt tätningsmedel. Rengör. Montera den nya damasken mellan motorkassettens akterspegel och skölden.
  4. Montera skölden enligt Volvos anvisningar.
  5. Montera den yttre ramen så att gummidamasken får några ”bulor”. Den ska inte monteras stramt, eftersom motorkassetten ska kunna röra sig något. Använd lämpligt tätningsmedel mellan damask och akterspegel där den yttre ramen klämmer fast damasken, exv. Sika 291.

Om det blir för stort spel mellan motorkassett och ytterkassett är det sannolikt att även vibrationsdämparna behöver bytas. Samma gäller om motorkassetten ”satt sig” i bakkant.

Gummiduk köper man hos:

Kuntze & Co AB
Västbergavägen 19
126 30 Hägersten
08-657 90 00
www.kuntze.se
info@kuntze.se

Där kan man säga att man vill köpa duk till en Orrskärbåt så brukar personalen veta vad som gäller. Man säger att det brukar stå en rulle längst in till vänster i lagret med ett anslag ”Orrskärduk”.